__________________


CEES er et unikt forum til udvikling af elektriske energisystemer og

intelligent elektronik i verdensklasse. Her samarbejder innovative

mennesker tillidsfuldt og deler idéer, viden og udstyr.

CEES er et uafhængigt og troværdigt forum med indflydelse.

__________________

 

CEES' historie

 

CEES blev etableret i 1996 og opstod i en bestræbelse på at sætte effektelektronik - eller power elektronik - på dagsordenen i forbindelse med EU's Tredje Rammeprogram.

 

CEES startede dengang som Effektelektronikgruppen under Elektronikfabrikant-foreningen, og i 2001 blev CEES etableret som en erhvervsdrivende fond, samtidigt med at fokus blev gjort bredere til at omfatte Elektriske EnergiSystemer.

 

Fra første færd har partnerne i CEES været drevet af en fælles passion:  at fremme innovation på området.

Elektriske energisystemer bliver helt centrale i fremtiden. Verdens energiforbrug dækkes i dag af ca. 20% elektricitet, men om få år vil elektriciteten komme til at udgøre mellem 40% og 70% af det samlede energiforbrug.

Elektriske energisystemer dækker bredt. Eksempler på elektriske energisystemer kunne være:

 • Vindmøller

 • Brændselceller

 • Solcellesystemer

 • Energilagre i el-nettet, der håndterer variationer i produktion og forbrug

 • Nødstrømsanlæg

 • Drev og styringer til pumper og kompressorer

 • Drev og styringer til produktionsanlæg, industrirobotter og aktuatorer

 • Audioforstærkere

 • Strømforsyninger

 • Ladestationer til el-biler

 • El-biler

 • Etc.

Effektelektronik indgår som en nøgleteknologi i disse systemer, produkter og processer, men er ikke altid et selvstændigt produkt.

Effektelektronik er et vigtigt element i systemerne, fordi

 • Den muliggør intelligent styring og overvågning af de produkter, som effektelektronikken installeres i

 • Den er bindeleddet mellem forskellige former for el-energi, forbrug, lagring og distribution

 • Den minimerer energitab i processer

 • Den kan deltage i at optimere energiforbruget og er dermed miljøvenlig.

Eet af CEES' virkemidler er at styrke viden, forskning og udvikling, samt at understøtte en øget produktion af kandidater.

 

CEES bidrager derfor til at koordinere den igangværende forskningsindsats af betydning for området og er endvidere katalysator for - og initierer og deltager i - nye forskningsaktiviteter.

CEES skal således fremme prioriteringen af forskning på området.

 

Samtidig skal CEES øge den politiske bevågenhed omkring området og i det hele taget udbrede viden om elektriske energisystemer, så flere virksomheder og uddannelsessteder og ikke mindst studerende får øje på de store muligheder på området.

Stærke partnere

Partnerskabet i CEES er åbent for nye interessenter, som har interesse for området og vil medvirke til den fælles indsats.

I dag består fællesskabet af industrivirksomheder i alle størrelser. Desuden deltager landets førende tekniske universiteter.

Global styrkeposition

Danske forskere og virksomheder har etableret en førende position inden for elektriske energisystemer, og det gælder ikke mindst effektelektronik-området, hvor vi har profiteret af, at der er et godt og tæt samarbejde mellem universiteterne og en række virksomheder.

Vi SKAL videre

Når danske virksomheder og forskere nu er godt med, handler det fremover om at udnytte momentum og bringe dansk know-how endnu længere. Udviklingen kommer ikke til at stå stille. Det kræver en vedvarende og langsigtet indsats inden for forskning og udvikling.

 

Det kræver investeringer og bevillinger, og derfor er det nødvendigt, at området fremover får høj prioritet i den nationale forskningsstrategi.

Mennesker med imponerende resultater inden for udvikling og innovation.

Folk med indflydelse og med evne til

at få ting til at ske.

Tillidsfuldt samarbejde mellem mennesker

med lang erfaring med netop

at skabe resultater - og at samarbejde.

Hurtig og ukompliceret adgang til know-how, udstyr og teknologi.

CEES skaber og hjælper nye initiativer

- projekter, teknologier og uddannelse

Udviklingsprogrammer af enhver

størrelse inden for elektriske energisystemer baseret på research og industriel efterspørgsel.

Drevet af ægte behov og af en

fælles vision.

Teknologiudvikling kræver et langt perspektiv. Det består i at skubbe til evolutionen og tilføre de rette teknologier på rette tid - at tilbyde klarhed, formindsket risiko og state-of-the-art teknologiske løsninger.

Førsteklasses kandidater med gode kompetencer er nøglefaktoren i at opnå resultater og få ting til at ske i forskningen og i industriens udviklingsafdelinger. Vi arbejder for at fremme interessen for de relevante tekniske uddannelser, og vores projekter udmønter sig hvert år i en række PhD-projekter.

Vi skaber klarhed

– fakta, road mapping, landscaping 

Klarhed og loyalitet. Videnskabelige fakta og resultater fra spillerne på området.

En fælles vision som er gjort mulig via road maps over teknologi og kompetencer.

At følge og kortlægge de nøgleparamtre som skaber vores vision og strategi.

På tværs af parametre som teknologi, lovgivning og forretning.

FIND OS PÅ

Center for Elektriske Energisystemer
Marstalvej 10
DK-6000 Kolding
Danmark